Add Range, Get Range, Insert Range, Remove Range in C#


Code Example:

using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    string[] input = { "Brachiosaurus", 
              "Amargasaurus", 
              "Mamenchisaurus" };

    List<string> dinosaurs = new List<string>(input);

    Console.WriteLine("\nCapacity: {0}", dinosaurs.Capacity);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nAddRange(dinosaurs)");
    dinosaurs.AddRange(dinosaurs);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nRemoveRange(2, 2)");
    dinosaurs.RemoveRange(2, 2);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    input = new string[] { "Tyrannosaurus", 
                "Deinonychus", 
                "Velociraptor"};

    Console.WriteLine("\nInsertRange(3, input)");
    dinosaurs.InsertRange(3, input);

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in dinosaurs )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\noutput = dinosaurs.GetRange(2, 3).ToArray()");
    string[] output = dinosaurs.GetRange(2, 3).ToArray();

    Console.WriteLine();
    foreach( string dinosaur in output )
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Capacity: 3

Brachiosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus

AddRange(dinosaurs)

Brachiosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus
Brachiosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus

RemoveRange(2, 2)

Brachiosaurus
Amargasaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus

InsertRange(3, input)

Brachiosaurus
Amargasaurus
Amargasaurus
Tyrannosaurus
Deinonychus
Velociraptor
Mamenchisaurus

output = dinosaurs.GetRange(2, 3).ToArray()

Amargasaurus
Tyrannosaurus
Deinonychus
 */
Advertisements

Về haipro912
Đời rất dở nhưng anh vẫn phải niềm nở =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: